Werk door vorming

De productie en verwerking van kunststoffen is in Vlaanderen een belangrijke economische sector. Om deze koploperspositie te versterken streeft plastIQ naar een slagkrachtig beleid inzake de ontwikkeling van de competenties van toekomstige en bestaande werknemers.

 

Ontstaan

In 2008 werd vzw WVOK door de sociale partners opgericht. Bedoeling was om acties rond onderwijs voor de kunststofverwerkende industrie en het opleidingsaanbod voor werknemers en werkzoekenden te bundelen en dit uit te rollen voor gans Vlaanderen. Door de stijgende vraag naar geschoolde werknemers werd WVOK en de dienstverlening verder uitgebouwd tot een multidisciplinair team van 5 medewerkers.

 

Masterplan 2014-2016

Met het nieuwe masterplan en de nieuwe structuur slaat WVOK een nieuwe weg in! De vzw WVOK wordt omgedoopt

tot plastIQ. De nieuwe technologische ontwikkelingen en de vele innovaties in technieken en materialen hebben hun effect

op het instroom-en opleidingsbeleid. PlastIQ wil met dit nieuwe masterplan een antwoord bieden op de nood aan geschoolde en

competente werknemers. De basis van dit nieuwe masterplan is het onderzoeksrapport, “competentienoden en opleiding in de

kunststofverwerkende sector” door de Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV. In dit document worden aan de hand van 15

bedrijfscases de competentie-en opleidingsnoden van de toekomst glashelder in kaart gebracht.

 

Missie

PlastIQ wil voor de kunststofverwerkende industrie in Vlaanderen:

  • De referentie zijn op gebied van advies en vorming, onderwijs en tewerkstelling.
  • Projecten opzetten en/of ondersteunen die bijdragen tot de instroom van geschoolde werknemers.
  • Projecten opzetten en/of ondersteunen die de competenties van bestaande werknemers versterken.
  • Een essentiële bijdrage leveren tot een toekomstgerichte, innovatieve en duurzame industrie.

 

Bestuur

PlastIQ wordt paritair beheerd door de sociale partners van de comités 116 en 207. De financiële middelen worden per masterplan goedgekeurd door Co-valent. Co-valent is het vormingsfonds van en voor arbeiders (PC 116) en bedienden (PC207) in de sector van chemie, kunststoffen en life sciences.