Op 24 februari was het exact een jaar geleden dat de Russen met hun inval de oorlog aan Oekraïne verklaarden. Vijf maanden later ondertekende Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw Jo Brouns het addendum ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne-crisis’ en luidde daarmee het startschot voor een project dat Oekraïners en nieuwkomers sneller aan een job moet helpen in de Vlaamse industrie.

Lees meer

Werk is de kortste weg naar integratie

Matching Talent spoort de voedingsindustrie, kunststoffen-, houtbewerkings- en textielsector aan om de werkplek te openen voor Oekraïners en nieuwkomers. Omdat er nogal wat obstakels zijn zoals bijvoorbeeld de taalbarrière, wordt door de partners in taalbaden en opleidingen voorzien. Daarnaast helpt Matching Talent nieuwkomers bij het vinden van hun weg in de Vlaamse arbeidsmarkt door ze de juiste tools en informatie aan te reiken. Tot slot fungeert Matching Talent als een bruggenbouwer tussen bedrijven en vluchtelingen. Want de sleutel tot het succes, die ligt volgens de sectoren bij de connectie tussen de nieuwkomers en de ondernemingen.

“Matching Talent geeft Oekraïense vluchtelingen en nieuwkomers kansen om zich te integreren in onze samenleving en om ze zo hier hun eigen ‘nieuwe toekomst’ te kunnen laten opbouwen”

Initiatief met een jaar verlengd

Omdat de wapens nog niet meteen lijken te gaan zwijgen, werd het project Matching Talent onlangs met een jaar verlengd. Bedoeling is om door middel van extra initiatieven Oekraïense vluchtelingen nog beter aansluiting te doen vinden met Vlaamse bedrijven.

Wil jij je onderneming verrijken met buitenlands talent? Ben je op zoek naar een enthousiaste productiemedewerker? Matching Talent heeft heel wat tools om potentiële werknemers te screenen en om ze de nodige skills te leren die nodig zijn om een meerwaarde te kunnen betekenen voor jouw onderneming.

Naast taalondersteuning en een assessment tool voor anderstalige nieuwkomers voorzien we ook jobcoaching, bedrijfsinterne opleidingen en werkzoekendenprojecten in samenwerking met de VDAB.

Ontdek Matching Talent